.
.

Raad van Anders

Dev_real estate heeft geen Raad van Advies of Raad van Commissarissen maar een Raad van Anders. Deze raad bestaat uit vier professionals buiten ons vakgebied waarmee we zo’n twee keer per jaar sparren over onze business en de wereld om ons heen. De bezetting van de Raad van Anders muteert. Zo waren eerder ondermeer een Zen-monnik, een  financieringsexpert en een forensisch arts lid van de raad. Verfrissend, boeiend en leerzaam.