.
.

Projectmanagers in practice solving wicked problems

Nieuwe afstudeerder bij Dev_ real estate: we begeleiden Bart Rodenburg met zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. Hij doet onderzoek naar besluitvorming van projectmanagers. Dit doet hij aan de hand van drie van onze projecten.

Het afstudeeronderzoek van Bart richt zich op de manier waarop projectmanagers problemen oplossen, met een focus op wicked problems. Een wicked problem is een probleem waarbij de probleemformulering en oplossingsrichting onduidelijk zijn voor de betrokken partijen. Daarnaast worden de dagelijkse activiteiten van de eindgebruiker negatief beïnvloed wanneer het probleem niet wordt opgelost. Binnen de wetenschap zijn er veel verschillende theorieën en methoden over hoe besluitvorming werkt bij projectmanagers. Binnen het afstudeeronderzoek van Bart wordt onderzocht of deze theorieën en methoden ook echt gebruikt worden (bewust of onbewust) en hoe een projectmanager dan te werk gaat.

Lees hier zijn scriptie!

Ook afstuderen bij Dev_? Stuur ons dan een mail: graduateswanted@dev-realestate.com