.
.

Alignment is key.

Naast projectmanagement, ontwikkeling, vastgoed- en huisvestingsadvies is Dev_ real estate sinds enige tijd actief is op een vijfde kerngebied: mediation. In dit nieuwsbericht vertellen wij u graag meer over de processtappen in mediation voor de bouw- en vastgoedwereld.

Dat mediation aansprekende voordelen heeft is helder. Het is sneller, efficienter en voordeliger dan een rechtsgang. Het geschil wordt samen achter gesloten deuren opgelost, dus geen imagoschade. Verder blijft de werkrelatie tussen betrokken partijen behouden en doordat partijen samen tot een gemeenschappelijke oplossing komen is die oplossing verankerd en dus duurzaam. Maar hoe verloopt zo’n mediation-proces ruwweg?

  • Stap 1: Kennismaking en intake, via een gezamenlijk gesprek met alle betrokken partijen of juist eerst ieder apart.
  • Stap 2: Samen vastleggen mediation-overeenkomst, gezamenlijke gedragsregels worden afgesproken.
  • Stap 3: Exploratie, conflict, dispuut wordt met alle betrokken partijen uitgediept, inclusief de gedeelde belangen, overeenkomsten etc.
  • Stap 4: Onderhandeling over te maken (werk)afspraken tussen en met partijen.
  • Stap 5: Afronding : werkafspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Doorlooptijd van het geheel is 4 tot 6 weken. In het mediation-proces kan zo nodig ook samenwerking worden gezocht met een jurist, bijvoorbeeld bij het opstellen van de mediation-overeenkomst.

Behoefte aan meer informatie? Leg contact met onze MfN geregistreerde mediator en partner Jaap Wierema.

Mail jaap.wierema@dev-realestate.com of bel 030-3690539.