.
.

Gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardigheid draait het wat ons betreft om verschillende dingen. Allereerst het inzicht dat we niet gelijk zijn. En ook niet hoeven te zijn! Iedereen is immers verschillend. Bij gelijkwaardigheid gaat het ondermeer over oog hebben voor elkaars belangen. Waar die verschillen en overlappen. Het gaat om staan voor jezelf en tegelijkertijd voor onze opdrachtgevers. Vanuit een gelijke waardigheid.

Kritisch.

Met kritisch bedoelen we vooral helder beoordelen. En niet veroordelen. Kritisch naar een ander en naar onszelf. Staan voor jezelf. En voor de ander. De zaak omkeren en nog eens bekijken. Klanten niet alleen bijstaan met adviezen en woorden maar ook met daden. Robuust. Daadkrachtig en toekomstgericht.
Wat ons strategische vastgoedadvies uiteindelijk oplevert? Ontwikkeling, vooruitgang en meerwaarde.