.
.

Dev_ real estate terug in de schoolbanken.

Tijdens het maandelijkse Dev_ overleg gingen we terug in de schoolbanken. We hebben namelijk de 2 Amsterdamse nieuwbouwscholen, het Cburg College en het Hyperion Lyceum bezocht. Onze collega David Bouwer heeft bij zijn vorige werkgever ICS adviseurs beide projecten begeleid van respectievelijk initiatief tot en met start bouw en tot en met oplevering. Beide scholen zijn voor de Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), gebouwd door de koepelstichting ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland. Maar wel 2 compleet verschillende typen gebouwen voor 2 compleet verschillende doelgroepen, namelijk VMBO Basis en kader (Cburg) en VWO+ met Atheneum en Gymnasium (Hyperion Lyceum).
Het hoogtepunt tijdens de rondleidingen was toch wel de glijbaan in het Hyperion Lyceum, waar gelukkig deze keer de pakken heel zijn gebleven. Een middag terug in de tijd naar de middelbare schooltijd, waar we veel hebben geleerd over de uitdagingen in deze projecten.

Fotografie: Bouwgroep Dijkstra Draisma