.
.

Attack the problem. Not the person.

We leven in een uitdagende tijd. Vol targets en tijdsdruk. Meestal halen we onze resultaten. Maar soms verliezen we  gezamenlijke doelen uit het oog. En komen we tegenover elkaar te staan. Als bedrijven, als organisaties en zelfs tussen afdelingen of individuen. Je herkent het vast. Dan verharden de standpunten, voeren deelbelangen de boventoon en wordt er niet langer op de bal maar op de man gespeeld. Voor je het weet komt een gang naar de rechter in beeld, of wordt daar op zijn minst mee gedreigd…

Op zo’n moment heb je behoefte aan iemand die de boel weer vlot kan trekken, die de kou uit de lucht kan halen. Iemand met een prettige persoonlijkheid, met kennis van zaken, moreel gezag en inzicht in de totale keten. Een onafhankelijk iemand die vanuit een neutraal perspectief met een zakelijke oplossing komt waar iedereen zich goed bij voelt. Dát is precies wat Dev_real estate voor ogen heeft met mediation.

De aansprekende voordelen van mediation.

Weer samen door één deur.

Misschien ken je mediation vooral als oplossing bij echtscheidingen. Maar ook in een zakelijke context heeft mediation tal van aansprekende voordelen:

 • het is sneller, efficiënter en voordeliger dan een rechtsgang
 • het (dreigende) geschil wordt samen aan tafel opgelost, achter gesloten deuren. Dus geen vuile was naar buiten met bijbehorende imagoschade
 • en misschien nog wel het belangrijkste: de (werk)relatie tussen de betrokken partijen, personen of afdelingen blijft behouden. Slaan op tafel wordt weer samen door één deur.
 • doordat partijen samen tot een gemeenschappelijke oplossing komen, en die niet van buitenaf wordt opgelegd door een arbiter, deskundige of rechter, is de oplossing ook nog eens verankerd en daardoor duurzaam.
Toepassing van mediation.

Kou uit de lucht.

Aan wat voor toepassingen je kan denken?

 • conflicten met of tussen klanten, opdrachtgevers of leveranciers
 • geschillen over grond-, bouw of vastgoed gerelateerde zaken
 • disputen met of tussen overheden maar bijvoorbeeld ook met omwonenden
 •  interne conflicten tussen afdelingen, managers of medewerkers 
 • Dev_ real estate heeft ruime ervaring met ingewikkelde onderhandelingen en complexe besluitvormingsprocessen. 
Mediation in vijf processtappen.

Alignment is key.

Hoe het mediation-proces ruwweg verloopt?

 • Stap 1: Kennismaking en intake > via een gezamenlijk gesprek met alle betrokken partijen of juist eerst ieder apart
 • Stap 2: Samen vastleggen mediation-overeenkomst > gezamenlijke gedragsregels worden afgesproken 
 • Stap 3: Exploratie: conflict, dispuut wordt met alle betrokken partijen uitgediept, inclusief de gedeelde belangen, overeenkomsten etc
 • Stap 4: Onderhandeling over te maken (werk)afspraken tussen en met partijen.
 • Stap 5: Afronding: werkafspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Doorlooptijd van geheel: 4 tot 6 weken.

In het mediationproces kan zo nodig ook samenwerking worden gezocht met een jurist, bijvoorbeeld bij het opstellen van de mediation-overeenkomst.

Waarom mediation bij Dev_ real estate past.

Agree to disagree.

Waarom mediation bij uitstek bij de services van Dev_ real estate past?

 • Omdat we onafhankelijk zijn en zowel voor eigenaren als gebruikers werken
 • Omdat we positief kritisch zijn in alles wat we doen en bij uitstek gericht zijn op samenwerking
 • Omdat we liever oog hebben voor belangen dan voor standpunten
 • Omdat we onze specifieke kennis en ervaring in bouwprocessen kunnen inbrengen om via mediation te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.
 • Omdat Dev_ real estate een brede ervaring heeft met mediation. Van grote corporates, waar ingewikkelde besluitvormingsprocessen spelen, tot kleinere gemeenten die kordaat tot een oplossing willen komen.