.
.

Hoofdkantoor Boeing opgeleverd

Na een intensief ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringstraject van in totaal 7 maanden, heeft Boeing afgelopen week haar nieuwe Europese hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost in gebruik genomen.

Samen met HofmanDujardin architecten en AKOtech installatie advies heeft Dev_ real estate het integrale adviestraject voor deze opgave verzorgd.

Het betreft de volledige inbouw van 2 verdiepingen (ruim 2.000 m2) in het Amerika gebouw van kantorencomplex Atlas Arena. De inrichting voldoet aan alle internationale richtlijnen die Boeing hanteert in haar kantoren over de hele wereld. Met het ‘lokale’ integrale adviesteam is een project neergezet dat de wensen van Boeing heeft overtroffen. Dev_ real estate heeft invulling gegeven aan het projectmanagement voor zowel de ontwerp-, aanbestedings-, als uitvoeringsfase. Er is binnen een strakke planning invulling gegeven aan hoogwaardige detaillering en een passende uitstraling.