.
.

Huisvestingstraject SOS International

Per 1 maart 2015 begeleidt Dev_ real estate SOS International bij de planvorming van haar huisvestingsvraagstuk. Het kantoor en de alarmcentrale van SOS International zijn gehuisvest in het multi-tentant kantoorpand Europlaza aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. SOS huurt hierin de laagbouwvleugel (de Villa genoemd) en de eerste verdieping van hoogbouw. SOS gaat een nieuw langjarig huurcontract afsluiten voor huisvesting alleen in de laagbouw van Europlaza.

De Villa wordt door de pandeigenaar ASR casco gerenoveerd. Het nieuwe huurcontract en de casco renovatie door ASR bieden SOS International de kans om de huisvesting te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij haar organisatie. SOS wil met de nieuwe huisvesting een nieuwe manier van werken (flexibel en activiteitgericht op kantoor en thuiswerken) implementeren.

Dev_ real estate begeleidt SOS in de planvorming van het totale huisvestingstraject. Voor de interne organisatie ondersteunt Dev_ real estate SOS bij de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen SOS. Daarnaast stuurt Dev_ real estate aan op de besluitvorming en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.