.
.

Interview Hilde in BOSS magazine

Naar aanleiding van het enorme succes van de BOSS Business Tour, waarbij Dev_ real estate aan zo’n 30 TU Delft studenten op haar kantoor een actuele business case heeft voorgelegd, is aan onze collega Hilde Haverman gevraagd een interview te geven als Young Professional. Dit artikel is verschenen in het BOSS Magazine #55 March 2016.

Via deze link kunt u het artikel lezen: Interview Hilde Haverman