.
.

Wat we doen is helder. Als strategische vastgoedexpert zijn we actief op vijf kerngebieden: ontwikkeladvies, vastgoedadvies voor eigenaren, huisvestingsadvies voor gebruikers, projectmanagement en mediation. Maar minstens zo belangrijk is de overtuiging van waaruit we werken. Wat ons betreft zijn er drie kernbegrippen: positief, gelijkwaardig en kritisch.

 

Positief.

Positief heeft te maken met hoe we naar de wereld kijken. Naar de markt, naar onszelf, onze medewerkers, klanten en collega’s. Persoonlijk, open, opgewekt zijn woorden die goed bij ons passen en waar we graag voor staan. Betrokken, relatiegericht maar onafhankelijk zijn er nog drie!

 

Gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardigheid draait het wat ons betreft om verschillende dingen. Allereerst het inzicht dat we niet gelijk zijn. En ook niet hoeven te zijn! Iedereen is immers verschillend. Bij gelijkwaardigheid gaat het ondermeer over oog hebben voor elkaars belangen. Waar die verschillen en overlappen. Het gaat om staan voor jezelf en tegelijkertijd voor onze opdrachtgevers. Vanuit een gelijke waardigheid.

 

Kritisch.

Met kritisch bedoelen we vooral helder beoordelen. En niet veroordelen. Kritisch naar een ander en naar onszelf. Staan voor jezelf. En voor de ander. De zaak omkeren en nog eens bekijken. Klanten niet alleen bijstaan met adviezen en woorden maar ook met daden. Robuust. Daadkrachtig en toekomstgericht.
Wat ons strategische vastgoedadvies uiteindelijk oplevert? Ontwikkeling, vooruitgang en meerwaarde.