.
.

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van smart buildings?

Overal om ons heen vinden we ‘smart’ gemaakte voorwerpen, denk aan smart watches, smart cars en smart homes. In de vastgoedmarkt zet deze trend zich voort: kantoren veranderen in smart buildings. Wat een smart building precies is en hoe dit toegevoegde waarde kan leveren voor gebruikers en beleggers van vastgoed was echter nog onbekend. Dit was het onderwerp van onze afstudeerder Aileen voor haar opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Hogeschool Rotterdam.

Wat is smart?

Uit haar afstudeeronderzoek blijkt dat een smart building een gebouw is waarbij het Internet of Things, een heleboel sensoren en een gemeenschappelijk platform voor de data geïmplementeerd zijn. Deze technologieën zorgen dat het gebouw de gebruiker beter kan ondersteunen; gebouwsystemen efficiënter werken; er inzicht wordt verkregen in real time informatie en het gebouw zich kan aanpassen op toekomstige gebeurtenissen. Dit is wat een gebouw smart maakt.

Toegevoegde waarde

Een smart building kan veel toegevoegde waarde genereren voor zowel gebruikers als beleggers. Hans de Jong en Theo van der Voort hebben de toegevoegde waarde van vastgoed voor gebruikers onderverdeeld in 12 strategieën. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruikerstevredenheid, imago ondersteunen of innovatie en creativiteit stimuleren. Een smart building kan op alle 12 de strategieën toegevoegde waarde leveren. Voor beleggers geldt dat smart building bij kan dragen aan risico minimalisatie, verlagen van de uitgaven, verhogen van de inkomsten en waarde ontwikkeling.

Er bestaan op dit moment in Nederland geen smart buildings. Een gedeelte van de technologie die moet leiden tot het totaalplaatje van een smart building ontbreekt namelijk in de praktijk. De oorzaken vinden we in diverse juridische, menselijke en technische obstakels. Hierdoor is de waarde die smart buildings voor gebruikers en beleggers kunnen toevoegen nog beperkt. Meer samenwerking tussen marktpartijen, het gebruik maken van bestaande data, het vergroten van de standaardisatie en ‘open protocol werken’ zijn manieren om de toegevoegde waarde van smart buildings te vergroten.

Bij de ontwikkeling is het belangrijk eerst naar de hoofddoelen en primaire belangen van zowel eigenaar als gebruiker te kijken. Hierna kan worden onderzocht kan hoe technologie hier invulling aan kan geven.

Smart building Dev_ real estate AIleen Zwueste